Geschiedenis N-VA Gistel

foto stichters VU afdeling Gistel

Op 21 november 1954 werd in het bovenzaaltje van café Sint-Michiels aan de Brusselse Grote Markt de Volksunie gesticht. Dat was genoeg voor een paar Gistelnaars om tot actie over te gaan. Maurits Zwaenepoel, Gerard Sys en Pieter Gunst stichtten een afdeling in 1955. Deze stichtingsvergadering was ten huize van Pieter Gunst in de Pieter Bortierlaan 10. Dit kon niet anders omdat niemand hen een vergaderlokaal wilde ter beschikking stellen.
Pas in 1962 werd het bestuur uitgebreid. Maurits Zwaenepoel werd voorzitter, Gerard Sys secretaris en penningmeester, andere bestuursleden waren Pieter Gunst, Marcel Decombel, Maurits Meyns en Louis Vierstraete. De afdeling telde intussen 30 leden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 veroverde Maurits Zwaenepoel een eerste zetel in de gemeenteraad.

Het periodieke tijdschrift (toen “Ons Woord “ genoemd) werd voor het eerst uitgegeven in 1965. Dat tijdschrift is er vandaag nog altijd. Het wordt 4 keer per jaar in Gistel per post verspreid.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 kreeg Maurits gezelschap van Roger Verhaeghe in de gemeenteraad. Pieter Gunst werd OCMW raadslid.
Een eerste uitvoerend mandaat kwam er in 1976 toen Roger Ramon voorzitter van het OCMW werd. Het aantal gemeenteraadsleden steeg tot 4 doordat Pieter Gunst en André Vandecasteele ook gemeenteraadslid werden.

Pas in 1982 brak de VU in Gistel helemaal door. Maurits Zwaenepoel werd burgemeester en André Vandecasteele werd voorzitter van het OCMW. Eddy Vanhonsebrouck en Harald Debeuf werden gemeenteraadslid, Rony Anseeuw OCMW-raadslid.

Bij de verkiezingen van 1988 groeide de VU nog tot 20,3 % en had de afdeling voor het eerst 5 gemeenteraadsleden. VU was de grote winnaar van de verkiezingen maar werd buiten de meerderheid gezet. De gemeenteraadsleden waren Maurits Zwaenepoel, Gilbert Beirens, Michel Bullynck, Rony Anseeuw en Eddy Vanhonsebrouck. In de OCMW-raad zetelden Roos Snauwaert en Herman Peel.

 

Tussen 1988 en 2000 werd 12 jaar oppositie gevoerd. Dat is gemeentelijk niet altijd gemakkelijk en electoraal meestal niet lonend. In die periode werd ook afscheid genomen van de eerste generatie Volksunie mandatarissen waaronder Maurits Zwaenepoel. Hij  zetelde van 1964 tot 1994 in de gemeenteraad. Hij was 6 jaar burgemeester en zetelde ook in de provincieraad.

 

In 1994 werden Gilbert Beirens, Michel Bullynck, Rony Anseeuw en Roos Snauwaert in de gemeenteraad verkozen. Eddy Vanhonsebrouck en Monica Devadder zetelden in de OCMW-raad.

In 1991 werd voor het eerst het Spitfeest georganiseerd. De eerste keer was dat nog in de school van Moere. Het volgende jaar al werd geopteerd voor het mooie kader van domein Torenhof. In 2002 kwam het Spitfeest naar zaal Zomerloos in Gistel. Dit afdelingsfeest, traditioneel op de laatste zondag van augustus, is vandaag nog altijd één van de grootste N-VA afdelingsfeesten.

Bij de verkiezingen van 2000 hield VU nog drie gemeenteraadsleden over maar er werd wel meerderheid gevormd met VLD. Gilbert Beirens en Michel Bullynck werden schepen, Rony Anseeuw zetelde in de gemeenteraad. Koen Denduyver en Eddy Vanhonsebrouck zetelden in de OCMW-raad. Erwin De Clercq die bij de verkiezingen meer voorkeurstemmen haalde dan Eddy werd pas na twee jaar OCMW-raadlid. Eddy kon daardoor afscheid nemen met 20 jaar dienst in de OCMW-raad.

 

 

 

 

In 2003 viel de VU uiteen. De afdeling Gistel trok quasi unaniem de kaart N-VA. In 2006 trok onze afdeling als enige in de regio zelfstandig met een volle lijst naar de kiezer. We slaagden er in om in moeilijke omstandigheden twee zetels in de gemeenteraad te behouden.  En traden opnieuw toe tot de meerderheid met CD&V en SPA. Gilbert Beirens en Michel Bullynck werden opnieuw schepen. Erwin De Clercq werd OCMW-raadslid.

Er is over de vorming van de meerderheid in 2006 heel wat gezegd en geschreven. De uittredende meerderheid behaalde 10 op 21 zetels, de oppositie CD&V en SPA had ook 10 op 21 zetels. Vlaams Belang behaalde voor het eerst een zetel. Wij vonden het niet opportuun meerderheid te vormen met Vlaams Belang, tot verbazing van sommigen. We zouden toen de enige Vlaamse gemeente geworden zijn met Vlaams Belang in meerderheid. Iets waar Gistel volgens ons niet beter van zou geworden zijn.
Eind 2008 gaat Michel Bullynck met pensioen. Erwin De Clercq wordt in zijn plaats schepen. Katrien Famil volgt Erwin op in de OCMW-raad.

 

 

De verkiezing van 2012 was voor de Gistelse N-VA afdeling, net als op zoveel plaatsen in Vlaanderen en groot succes. Het aantal mandatarissen in gemeente en OCMW werden verdubbeld. De afdeling telt net als vroeger nu ook één provincieraadslid. Gilbert Beirens, Erwin De Clercq, Wim Aernoudt en Katrien Famil werden verkozen in de gemeenteraad. Pieter Decrock en Katrien Booy werden lid van de OCMW-raad. De vorige coalitie werd verder gezet waardoor Glbert Beirens en Erwin De Clercq schepen bleven. Wim Aernoudt werd ook verkozen in de provincieraad.