Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 19 augustus 2022

Seniordogrescue-Belgium in Gistel krijgt financiële steun van de Vlaamse Overheid. Dat is een gevolg van de investeringen van Vlaams Dierenminister Ben Weyts (N-VA), die in totaal € 1,7 miljoen voorziet voor dierenasielen. Deze zomer krijgen 138 erkende asielen samen € 678.000 ondersteuning …

Op 9 augustus 2022

De nieuwe publieke groene long in ons stadscentrum is in een concreet masterplan gegoten. In het masterplan, dat veel lof toegewaaid krijgt, wordt een evenwicht beoogd tussen natuurbehoud, beleving, ontmoeting en toegankelijkheid. Het originele park wordt bovendien ingebed in de bredere omgeving …

Op 27 december 2021

Alle mandatarissen en bestuursleden van de N-VA Gistel wensen u en uw familie prettige eindejaarsfeesten toe. Voor het tweede jaar op rij zijn de omstandigheden bijzonder. We hopen dan ook dat u en uw naasten gezond blijven. We kijken samen met u uit naar een jaar dat in alle opzichten beter wordt …

Op 27 december 2021

Tijdens een koffi ebabbel met onze zwerfvuilmeters- en peters stelde we het nieuwe logo ‘Proper Gistel’ voor. Dat logo verschijnt straks in verschillende vormen en formaten op onze vuilnisbakken, dienstwagens, tijdens evenementen, … De stad wil de strijd tegen zwerfvuil zo extra onder de aandacht …

Op 14 december 2021

Gistel is toegetreden tot het Regionaal Landschap Houtland en Polder. Daarmee kan de stad, maar ook Gistelse inwoners, rekenen op extra ondersteuning voor vergroeningsprojecten. Het Regionaal Landschap hee de middelen om de Gistelnaar bij te staan met advies, subsidie en personeel om …

Op 5 november 2021

Het Gistelse recyclagepark krijgt een betere inrichting. Groen, stenen en aarde kunnen gewoon op een stortvloer worden gelost. De inzameling van kga-fracties en elektrische apparatuur zullen veel overzichtelijker gebeuren, aan de ingang van het park. De containers krijgen een andere opstelling om …