Dokter Egide Defeverpark wordt plek voor elke Gistelnaar

Op 9 augustus 2022

De nieuwe publieke groene long in ons stadscentrum is in een concreet masterplan gegoten. In het masterplan, dat veel lof toegewaaid krijgt, wordt een evenwicht beoogd tussen natuurbehoud, beleving, ontmoeting en toegankelijkheid. Het originele park wordt bovendien ingebed in de bredere omgeving van de Zonnewijzer, de bibliotheek en de Oostmolensite.

Groot is uiteraard onze dankbaarheid ten aanzien van de familie van dokter Egide Defever. Door hun riante schenking kwam de uitvoering van het park in een stroomversnelling terecht. Het is uitzonderlijk om in deze tijden een dergelijk engagement tegenover onze lokale gemeenschap te vinden.

Opvallend grote betrokkenheid

Bijzonder is ook de betrokkenheid van veel Gistelnaars tijdens het ontwerp van het park en z’n omgeving. Vorige zomer werd er een zeer geslaagde bezoekdag georganiseerd. Daar kregen alle inwoners de kans om van gedachten te wisselen met het ontwerpteam en de ideeënbus gretig te vullen. Tegelijk sloeg de parkraad de hand aan de ploeg. In die raad zaten afgevaardigden van adviesraden, actoren op het domein, de scholen, het rustoord, de omwonenden.

Wim Aernoudt, schepen van Milieu en Ruimtelijke Ordening: “Het afgelopen jaar zat ik talloze keren samen met het ontwerpteam om het masterplan facet per facet bij te slijpen tot het pareltje dat het geworden is. Het is duidelijk dat het Egide Defeverpark een heerlijke plek wordt voor elke Gistelnaar.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is