De toekomst van Gistel

Op 26 april 2019

De laatste maanden werd er achter de schermen hard gewerkt aan een bestuursakkoord. We kunnen blij melden dat onze drie speerpunten (nvdr. mobiliteit, netheid en communicatie) hier de kern van uitmaken. In de komende weken zal dit akkoord voorgelegd worden aan de Gistelnaar tijdens verschillende infosessies in zijn of haar buurt. Waarna dit overleg uiteindelijk zal uitmonden in een het beleidsplan 2020-2025.

Er zal proactief gecommuniceerd worden in alle openheid. Duidelijke informatie geven bij wegenwerken, omleidingen, ... is een must. Als problemen zich stellen, moeten deze direct en helder aan u worden uitgelegd. Alle communicatiekanalen moeten hiervoor worden ingeschakeld, zodanig dat jong en oud bereikt worden. 

  • Doorlichting en optimalisatie van de huidige communicatiekanalen (Gistelzine, website, Facebook, stadsapp, ...),
  • Beslissingen met impact op de Gistelnaar en zijn omgeving gebeuren steeds in overleg met de Gistelnaar,
  • We voorzien meer mogelijkheden voor de contacten van de burger met de technische dienst op afspraak. Contacten die privacy vereisen (inzage van plannen, vergunningen en advies inzake aanvragen omgevingsvergunning) worden afzonderlijk met de betrokken ambtenaar besproken.

Daarnaast was de mobiliteit in Gistel een groot heikel punt bij veel inwoners. Ook hier wil het bestuur werk van maken door te zoeken naar echte oplossingen voor het druk verkeer in het centrum. Hiervoor worden momenteel tellingen uitgevoerd in de stationsstraat. Uw veiligheid in het verkeer moet centraal staan!

  • Wegeniswerken en nutswerken op gistel.be
  • De tractorsluis langs de Mosselstraat wordt verwijderd
  • We werken aan een beteugeling van snelheid in wijken (geen zone 30 in wijken met doorgaand verkeer) en invalswegen

Als laatste punt pakken we het groendonderhoud aan in de stad. Meer middelen voor het onderhoud van fiets- en voetpaden, ook langs landelijke wegen. Netheid is van cruciaal belang om de inwoners opnieuw trots te maken op hun Gistel!

  • Glasbollen waar sluikstorten en overlast een probleem zijn, worden stapsgewijs vervangen door ondergrondse glasbollen,
  • We organiseren opnieuw een bebloemingswedstrijd en de aanplant van geboortebossen
  • We stemmen het aanbod aan volkstuintjes af op de vraag

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is