Gemeenschapsdienst voor leefloners is een positief verhaal van activering

Op 5 juli 2016, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

Vanaf september 2016 krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om gemeenschapsdienst op te nemen in de individuele contracten (GPMI) die leefloners moeten afsluiten met het OCMW. Bovendien zullen alle nieuwe leefloners, dus ook erkende vluchtelingen, zo’n contract moeten onderschrijven. Tot nu toe was dit enkel verplicht voor leefloongerechtigden onder de 25 jaar.

“Activering is de beste manier om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken”, stelt N-VA Gistel, die aan de slag wil met deze nieuwe federale hefbomen. “De uitbreiding van de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie (GPMI) naar alle leefloners, alsook de mogelijkheid om gemeenschapsdienst te implementeren zijn belangrijke troeven in het activeringstraject.”

In een GPMI worden voorwaarden gekoppeld aan het leefloon, zoals het volgen van taallessen alsook het actief ingaan op vacatures. Het eenzijdig opleggen van gemeenschapsdienst kan het OCMW niet, aangezien het GPMI een contract is waar ook de leefloner mee moet instemmen. “Doel is de OCMW-gerechtigde helpen zelfstandiger te worden en opnieuw te integreren in de samenleving. Eens het OCMW en de leefloner het eens zijn om gemeenschapsdienst in het GPMI op te nemen, kan het OCMW ook sancties opleggen indien de goede intenties zich niet vertalen in werkbereidheid.”

“Gemeenschapsdienst moet steeds gericht zijn op een toekomstige bezoldigde tewerkstelling en mag de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet belemmeren. In Gistel voert de N-VA reeds jaren een beleid van rechten en plichten. Gemeenschapsdienst opnemen in het integratiecontract zou voor de OCMW-klant en onze stad een win-winverhaal betekenen. Onze fractie zal dan ook vanuit de meerderheid voorstellen om deze piste verder te onderzoeken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is