Integratie OCMW in de gemeente krijgt stilaan vorm. Samenwerking leidt tot één financiële dienst en werkliedenploeg

Op 11 november 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

Integratie OCMW in de gemeente krijgt stilaan vorm. Samenwerking leidt tot één financiële dienst en werkliedenploeg.

 

De Vlaamse Regering voorziet in 2019, bij de start van de nieuwe legislatuur op het lokale niveau, de integratie van het OCMW in de gemeente. De N-VA wil de toekomst doordacht en professioneel voorbereiden en nu reeds positieve stappen zetten in de samenwerking tussen het OCMW en de stad. “De integratie is geen doel op zich, enkel een middel om efficiënt geïntegreerd lokaal sociaal beleid te voeren. Het inzetten op een goede samenwerking tussen stad en OCMW, zowel op politiek als op personeelsniveau, werpt immers zijn vruchten af. Na de implementatie van een ééngemaakte autonome financiële dienst, wordt nu ook de werkliedenploeg van het stad en de dienst patrimonium van het OCMW één geheel. Opnieuw een heel belangrijke stap voorwaarts, als het gaat om het efficiënt inzetten van middelen en personeel. We hanteren het principe dat één en één drie is en willen efficiënt besturen om met dezelfde middelen meer te kunnen doen voor onze Gistelse bevolking.”

Investeren in sociaal beleid wordt niet bepaald door de structuur wel door politieke keuzes

Inzake de ‘inkanteling’ of integratie van het OCMW in de gemeente wordt soms verkeerde informatie verspreid. Het OCMW zou ophouden te bestaan of er zouden de facto minder middelen worden ingezet voor lokaal sociaal beleid. “Een vreemde redenering. Dit zou betekenen dat enkel de huidige structuur garant staat voor de inzet van middelen voor ouderen, hulpbehoevenden of sociaal zwakkeren. Niets is echter minder waar, ook in de toekomst zullen de politieke keuzes bepalen hoeveel middelen er worden vrijgemaakt voor sociaal beleid. Het uitgangspunt van onze fractie is dat niet de structuur maar de inwoner van onze stad centraal staat. Onder welk ‘dak’ men vertoeft is hierbij van ondergeschikt belang. Ook in de toekomst blijft lokaal sociaal beleid vervolgens een belangrijke kerntaak voor onze partij. Het streven naar éénvoudige structuren en het doelgericht inzetten van middelen en personeel zullen de ouderen, hulpbehoevenden of sociaal zwakkeren enkel ten goede komen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is