Groen licht voor Dakwerken kasteel Château de la Waere in Gistel

Op 13 mei 2021
Chateau de la waere

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de dakwerken aan het kasteel Château de la Waere in Gistel. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 100.000 euro toe. “Onroerend Erfgoed vertelt vaak een lokaal verhaal en geeft mee vorm aan onze Vlaamse identiteit. Dankzij deze standaardpremie kunnen de eigenaars met een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om de waarde van het erfgoed  te bewaren.. Het regelmatig onderhoud is de beste investering om dure restauraties in de toekomst te vermijden”, laat minister Diependaele weten.

Het dak van Château de la Waere in Gistel moet gerestaureerd worden. De kasteelsite, het kasteel en de aanhorigheden zijn sinds 2002 beschermd als monument. In 2019 is een beheersplan voor de site goedgekeurd. Dat beheersplan is een draaiboek voor de komende 24 jaar waarin beschreven staat hoe de site beheerd zal worden zodat de erfgoedwaarden bewaard blijven. Voor de dakwerken is een premie van 100.000 euro toegekend.

Achtergrondinformatie:

De kasteelsite ‘Château de la Waere’ bestaat uit een park en restant van een moestuin, een kasteel, een conciërgewoning, een koetshuis en nutsgebouwen. Op deze plaats ten noorden van de Brugse baan zou zich in de 17e eeuw al een kasteel bevonden hebben in handen van de kanunniken van Brugge die het gebruikten als buitenverblijf. In de Franse periode wordt het kasteel als zwart of opgeëist goed verkocht aan de Oostendse brouwer Van Halmé. In 1861 komt het in handen van de Gistelse familie Ronse.

 

Meer informatie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/52007

Het beheersplan: https://plannen.onroerenderfgoed.be/plannen/938

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is