Wim Aernoudt

Oud afdelingsvoorzitter Wim Aernoudt werd in 2012 verkozen tot Gistsels gemeenteraadslid en Provincieraadslid in West-Vlaanderen. Hij specialiseerde zich in financienen en ruimtelijke ordening. Wim starte zijn politieke loopbaan als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Hij trad nadien toe tot het afdelingsbestuur, werd later voorzitter van de afdeling. Hij werkt ook binnen de structuren van de partij op arrondissmenteel niveau en is lid van de partijraad van N-VA sinds 2010.
Wim is actief in de voedingsindustrie als projectingenieur, preventieadviseur en milieucoordinator.
Hij is vader van Brecht en Lore.