Regionaal Landschap Houtland en Polder

Op 14 december 2021

Gistel is toegetreden tot het Regionaal Landschap Houtland en Polder. Daarmee kan de stad, maar ook Gistelse inwoners, rekenen op extra ondersteuning voor vergroeningsprojecten. Het Regionaal Landschap hee de middelen om de Gistelnaar bij te staan met advies, subsidie en personeel om landschapsprojecten te realiseren.

Traditioneel werkt het Regionaal Landschap rond de aanplant van kleine landschapselementen, al dan niet bij een hoeve. De aanplant van hagen en heggen, houtkanten, knotbomenrijen, hoogstamfruitbomen, de aanleg van grachten, lanen en poelen zijn daar sprekende voorbeelden van. Partners hierin zijn landbouwers, natuurverenigingen, wildbeheerseenheden, …

Al vijf projecten

In Gistel zijn zo al een vijftal projecten uitgevoerd, waaronder de aanleg van één poel, de uitwerking van een landschapsplan en het inzaaien van twee hectare bloemenweide. Geïnteresseerde Gistelnaars kunnen via de milieudienst contact opnemen met het regionaal landschap. De landschapskrant die in uw brievenbus zat, geeft hierover meer duiding.

Ook voor scholen

Belangrijk is dat de werking zich nu ook zal richten tot de bebouwde omgeving om ook daar meer en biodiverser groen te realiseren. Ook scholen kunnen een beroep doen om het regionaal landschap.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is