Masterplan voor Zevekote in de maak

Op 3 maart 2021, over deze onderwerpen: Wonen (+ ruimtelijke ordening en milieu)

Hoe en waar kan en zal er nog gebouwd worden in Zevekote? Het is de ambitie van het stadsbestuur om nog in deze bestuursperiode daarrond een visie vast te leggen, in samenspraak met de inwoners. De unieke eigenheid van het dorp moet ingepast worden in de huidige ruimtelijke tendensen. 

Het Gistels stadsbestuur doet dit niet alleen. Naast de inspraak van de bevolking zal het college zich laten adviseren door specialisten. Om dit zo kwalitatief mogelijk te doen, hebben we in september 2020 ingeschreven op een subsidieprogramma van de provincie “DNA van het dorp”.

Laureaat subsidieprogramma

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Aernoudt: “Het goede nieuws is dat Gistel uit een stapel kandidaturen is weerhouden als laureaat. De provincie heeft intussen een studiebureau aangesteld dat een masterplan zal maken. Bij het opstellen van dit masterplan zal de bevolking van Zevekote zeer uitgebreid betrokken worden.”

Bijzonder is dat, door de leegstand van het klooster, het vertrek van de school De Rietzang een paar jaren geleden en het nakende vertrek van Arcade naar Gistel, in Zevekote ongeveer 4 hectaren grond en gebouwen grotendeels leeg staan. Op deze oppervlakte is binnenkort alleen nog de school Driespan gevestigd. De Driespan blijft uiteraard gevestigd in Zevekote, daar was al overleg over.

Het aangestelde bureau is al gestart met z’n onderzoek in Zevekote. Het is de bedoeling om dit jaar nog dit af te ronden en het masterplan te publiceren. We hopen dat corona daarbij geen roet in het eten strooit. Na de goedkeuring van het masterplan moet de verdere ontwikkeling vorm krijgen via een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is