Stadspark Sophoras wordt ernstig aangepakt

Op 16 februari 2021

De inrichting van ons nieuw stadspark stelt ons voor een grote uitdaging. We willen daarin de juiste keuzes maken om samen met alle belanghebbenden te werken aan sterke visie. De site heeft heel wat kwaliteiten en behoeft waarschijnlijk geen grote ingrepen. Toch is een goed onderbouwde visie die de te maken keuzes verantwoord een noodzakelijke eerste stap.

In de zoektocht naar een goed ontwerp hebben we ingetekend op wat heet: “oproep winvorm”. Via deze architectuurwedstrijd wordt een geschikte partner geselecteerd. Intussen heeft de voorzitter van de jury al het park bezocht en kijken we uit naar een goede samenwerking met een sterk ontwerpbureau.

Om een echt stadspark te worden moet naar de bomen en struiken toe, een doordacht beheersplan opgesteld worden. We starten daarvoor van een bomeninventaris die de kwaliteit in kaart brengt. Op basis daarvan kunnen optimale keuzes gemaakt worden in functie van maximaal behoud van het waardevolle groen.

Het lijkt ook een evidente keuze om het park te ontwikkelen met oog voor de verbinding met de Gistelse stadskern. Een eerste stap daarvoor in de aankoop van een doorsteek naar de Hogenbilk. Het terrein loopt ook door tot achter Brouwershove langs de bibliotheek tot aan de Molenhoeve. Dit maar om te illustreren hoe belangrijk het park kan zijn als trage verbinding voor voetgangers en fietsers.

Het park is naar de Ellestraat en de Bruidstraat toe nu ommuurd. Dit gesloten front lijkt ons de gewenste openheid en toegankelijkheid in de weg te staan. Daarmee gepaard gaand wordt ook nagedacht over het verbeteren van de verkeersafwikkeling, vooral in functie van de nabij gelegen school. 

 

 

 

Met het Oorlogserfgoed moet zeker rekening gehouden worden. In het park staan 2 bunkers; de eerste vooraan in het park dateert uit de eerste wereldoorlog. De tweede meer achteraan werd opgetrokken in de tweede wereld oorlog. Beide zijn van Duitse makelij.

 

 

 

 

De opeenvolgende eigenaars van het park richtten ook wat kleinere constructies op. Markant is de historische serre. Deze plaats lijkt zich uitstekend te lenen voor een nieuwe plaats voor inrichting van volkstuinen. Dit kan perfect gecombineerd worden met een bijvriendelijke aanleg van deze omgeving. 

 

 

 

 

 

 

In deze worden een aantal accenten naar voor geschoven. Uiteraard moet verder onderzoek en overleg met de belanghebbenden de keuzes definitief te maken. De uitdaging is volgens ons om in een stadspark in te zetten op voldoende rust en ruimte, gecombineerd met activiteiten die zorgen voor beleving en gezelligheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is