Zevekote: DNA van het dorp

Op 8 januari 2021

Het is de ambitie van het stadsbestuur om voor Zevekote in deze legislatuur de visie rond bouwmogelijkheden vast te leggen. Daarbij willen we uitgaan van de eigenheid van het dorp om een gedragen en verantwoorde visie te ontwikkelen in samenspraak met de bewoners.

Het Gistels stadsbestuur wil dit niet alleen doen. Het college wil zich onder andere laten adviseren door specialisten. Om dit zo kwalitatief mogelijk te kunnen, hebben we in september ingeschreven op een subsidieprogramma van de provincie "DNA van het dorp".

Het goede nieuws is dat Gistel uit een stapel kandidaturen is weerhouden als laureaat. De provincie zal nu een studiebureau aanstellen dat een masterplan zal maken. Bij het opstellen van dit masterplan zal de bevolking van Zevekote zeer uitgebreid betrokken worden.

Eén van de voordelen om op deze manier te werken is dat we via de provincie kunnen rekenen op subsidies voor het opstellen van dit masterplan. We gaan er ook vanuit dat de via de provincie gerenommeerdere bureaus kunnen warm gemaakt worden om hier werk van te maken. Bovendien ligt Zevekote ook voldoende dicht bij de kust om ook kans te maken op Vlaamse subsidies.

Bijzonder is dat, door de leegstand van het klooster, het vertrek van de school De Rietzang - een paar jaren geleden - en het nakende vertrek van Arcade naar Gistel, in Zevekote ongeveer 4 hectare grond en gebouwen quasi leeg staan. Op deze oppervlakte is binnenkort alleen nog de school Driespan gevestigd.

Deze zone is ingekleurd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Daardoor kunnen we deze gronden niet zomaar een andere bestemming geven, zoals bvb nieuwe woningen. Eerst moeten deze gronden anders ingekleurd worden. Wat we met deze gronden in de toekomst willen doen is een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.

Aan de andere kant van Zevekote is ook een stuk ingekleurd als parkgebied. Het is nog nooit de ambitie geweest om daar een park te gaan aanleggen. In een landelijk dorp als Zevekote is dat ook weinig realistisch.

Het is de bedoeling om dit jaar nog dit onderzoek af te ronden en het masterplan te publiceren. We hopen dat Covid daarbij geen roet in het eten strooit. Na de goedkeuring van het masterplan moet de verdere ontwikkeling vorm krijgen via een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is