Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 juli 2016, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

Vanaf september 2016 krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om gemeenschapsdienst op te nemen in de individuele contracten (GPMI) die leefloners moeten afsluiten met het OCMW. Bovendien zullen alle nieuwe leefloners, dus ook erkende vluchtelingen, zo’n contract moeten onderschrijven. Tot nu toe …

Op 21 maart 2016, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

    Het aantal leefloontrekkers jonger dan 26 jaar is de voorbije drie jaar in Gistel met maar liefst 16 procent gedaald. Van alle leefloners in Gistel waren vorig jaar 30,44 procent jonger dan 26 jaar. In 2012 bedroeg dit aandeel nog 46,67 procent. Toen een uitzonderlijk hoog cijfer voor een …

Op 11 november 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

Integratie OCMW in de gemeente krijgt stilaan vorm. Samenwerking leidt tot één financiële dienst en werkliedenploeg.   De Vlaamse Regering voorziet in 2019, bij de start van de nieuwe legislatuur op het lokale niveau, de integratie van het OCMW in de gemeente. De N-VA wil de toekomst doordacht en …

Op 25 september 2015, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Sociaal beleid (OCMW)

De vluchtelingencrisis woedt in alle hevigheid. Gistel heeft geen controle over de instroom maar moet wel met deze mensen aan de slag.  Mensen die uit oorlogsgebied komen moeten we hulp bieden. Tegelijk moeten we rekening houden met de draagkracht van onze stad.  Daarom komen er geen extra …

Op 24 juni 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

N-VA Gistel wil moeilijk activeerbare leefloontrekkers strenger en intensiever opvolgen. Zo wil hij een oplossing bieden aan deze ‘problematische’ leefloondossiers binnen het OCMW. “Het gaat om mensen wiens werkwilligheid te wensen overlaat. Vaak zien we dat hun werkloosheidsuitkering om dezelfde …

Op 8 juni 2015, over deze onderwerpen: Sociaal beleid (OCMW)

    Vanaf 1 juli 2015 treedt de hervormde OCMW-dienstverlening ‘maaltijden aan huis’ in werking. Dit werd reeds unaniem, en dus met de steun van de oppositie, goedgekeurd op de OCMW-raad van 12 mei laatstleden. Concreet betekent dit dat het OCMW niet meer als actor zal fungeren maar wel als …